CHĂN - DRAP - GỐI - NỆM PINKISS CAO CẤP

CHĂN - DRAP - GỐI - NỆM PINKISS CAO CẤP

CHĂN - DRAP - GỐI - NỆM PINKISS CAO CẤP

CHĂN - DRAP - GỐI - NỆM PINKISS CAO CẤP

EmailEmail:pinkiss.com.vn@gmail.com

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin (xem chi tiết tại điều 68 đến Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CP), bao gồm:
1-Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
2-Phạm vi sử dụng thông tin
3-Thời gian lưu trữ thông tin
4-Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
5-Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
6-Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng