180,000

Vỏ gối 25×35 giá 130k và ruột gối nằm 50k