230,000

Vỏ xương nhỏ 150k và ruột gối xương nhỏ 80k. Gối ôm Cotton 100%